Algemene voorwaarden

Bestellen:
U kunt bij ons bestellen via online bestelling of via e-mail.

Prijzen:
De genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief btw.
Deze prijzen zijn ten allen tijde onder voorbehoud van druk- of typfouten en zijn onder geen enkel beding bindend.
Wij behouden ons dan ook altijd het recht om alsnog het juiste bedrag in rekening te brengen.

Verzending:
Voor alle verzendingen wordt de reële kostprijs van verzending via post/koerierdienst aangerekend.  Dit wordt overeengekomen met de koper.
Verzendingen naar het buitenland zijn mogelijk, ook hier zal de reële kostprijs van de gevraagde dienst aangerekend worden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies van bestellingen door de post.
Wanneer zendingen niet kunnen afgeleverd worden door bpost dan zijn de extra kosten voor verzending voor rekening van de koper.

Betalingsmogelijkheden:
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden.
Dit kan door middel van overschrijving op onze rekening ING BE58.3631.0159.2079 op naam van Derbels bvba te 1500 Halle.
Bestellingen die niet betaald zijn, zullen mogelijk niet gemaakt worden.

Leveringstermijn:
Wij doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk klaar te maken.  Dit kan gaan over een paar dagen voor artikelen die voorradig zijn.  Voor artikelen die niet voorradig zijn, ingewikkelde borduringen of bij grote bestellingen, zal de leveringstermijn u meegedeeld worden.  Deze moeten besteld worden bij de leverancier en daar zijn wij dus afhankelijk van.
Indien bestellingen dringend zijn, dan kan een regeling gevonden om deze snel bij u te krijgen.  Dit kan gebeuren in onderling overleg via mail.

Omruiling/annulering:
Vermits het gaat om gepersonaliseerde of speciaal voor u bestelde artikelen kunnen deze niet teruggestuurd of omgeruild worden.
U kan eventueel wel een bestelling aanpassen of annuleren in onderling overleg.  Dit kan enkel wanneer er nog geen onkosten werden gemaakt voor deze bestelling.  Eventuele kosten voortvloeiend uit aanpassingen of annuleringen, zijn voor rekening van de koper.

Logo’s:
Logo’s kunnen worden geborduurd.  Daarvoor moet het logo omgezet worden van een tekening naar een stekenpatroon.  De kosten hiervoor bedragen minstens €30 per logo per maat.  De kosten voor ingewikkelde logo’s kunnen hoger oplopen, maar dit wordt steeds medegedeeld aan de koper, waarna deze al dan niet kan overgaan tot bestellen.

Eigen textiel:
In principe wordt er niet geborduurd op eigen aangeleverd textiel  en wel om volgende redenen:

  • Een borduurmachine kan vastlopen en zo schade aanbrengen aan het textiel.
  • De kwaliteit van eigen aangeleverd materiaal is niet door ons gekend en zou afbreuk aan de borduring kunnen doen.

Als er om de één of andere uitzonderlijke reden toch wordt overeengekomen van te borduren op eigen aangeleverd materiaal, dan blijft dit steeds op verantwoordelijkheid van de koper.

Aangeleverde tekeningen/teksten:
De koper is aansprakelijk voor de geleverde teksten/logo’s/tekeningen.  Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele rechten die hierop rusten.  De koper moet er zich van vergewissen dat er geen auteursrecht of eigendomsrecht op rust.

Privacy:
Wij respecteren uw privacy.  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Mogelijk wordt u opgenomen in ons e-mail bestand via dewelke wij acties doorsturen.  Dit gebeurt enkel en alleen met gegevens van onze eigen klanten en deze gegevens worden op geen enkel moment aan derden doorgegeven.  Indien u deze mail niet wenst te ontvangen, volstaat het ons hiervan via mail op de hoogte te brengen.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend.  Er kan in uitzonderlijke gevallen enkel van worden afgeweken mits schriftelijke toestemming.